2561 - ข่าว "ประยุทธ์" ชื่นชมการจัดการขยะเมืองระยอง พร้อมหนุนงบขยายโครงการ
  - บทความ เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานที่ไม่ยั่งยืน
  - บทความ เยือนหลวงพระบาง ชื่นชมโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี
 
2558-2560 - บทความ ขยะไทย ก้าวไกลสู่เชื้อเพลิงทดแทน
  - ข่าว Thai PBS ศุนย์การค้า ดีดีมอลล์
  - ข่าวโรงไฟฟ้าขยะ1,000ล ระยอง
  - กรุงเทพธุรกิจ ชัยวัฒนา เล็งขายธุรกิจเบาะหนัง
  - โรงงานติดดาว TPI
  - ทีพีไอ ร่วมเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
  - 10 ยอดหญิงพลังงานทดแทน
  - โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ไทย VS สวีเดน เพื่อโลกยกกำลัง2
  - เปิดแผนธุรกิจ ซีโรเวซท์ เปลี่ยนขยะสู่พลังงานทดแทน
  - โรงไฟฟ้าขยะ ระยองโมเดล ทางออกของขยะล้นเมือง
  - “ประยุทธ์”วอนเอกชน-ประชาชนอยุธยา อย่าต้านสร้างรง บ่อขยะ
  - ยื่นข้อเสนอภาครัฐส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากขยะ
  - เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานขยะ
 
 

2555-2557