2558-2560

- บทความ ขยะไทย ก้าวไกลสู่เชื้อเพลิงทดแทน

 

- ข่าว Thai PBS ศุนย์การค้า ดีดีมอลล์

 

- ข่าวโรงไฟฟ้าขยะ1,000ล ระยอง

 

- กรุงเทพธุรกิจ ชัยวัฒนา เล็งขายธุรกิจเบาะหนัง

 

- โรงงานติดดาว TPI

 

- ทีพีไอ ร่วมเปลี่ยนขยะไร้ค่าให้เป็นพลังงานไฟฟ้า

 

- 10 ยอดหญิงพลังงานทดแทน

 

- โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิง RDF ไทย VS สวีเดน เพื่อโลกยกกำลัง2

 

- เปิดแผนธุรกิจ ซีโรเวซท์ เปลี่ยนขยะสู่พลังงานทดแทน

 

- โรงไฟฟ้าขยะ ระยองโมเดล ทางออกของขยะล้นเมือง

 

- “ประยุทธ์”วอนเอกชน-ประชาชนอยุธยา อย่าต้านสร้างรง บ่อขยะ

 

- ยื่นข้อเสนอภาครัฐส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากขยะ

 

- เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานขยะ

 
 

2555-2557