VDO ข่าวประชาสัมพันธ์

 

BMH Technology TYRANNOSAURUS® Waste to energy plant

 

 

ห้องข่าวช่อง8 60 ปีทนพิษบ่อขยะ # 27-7-58

 

 

 

ห้องข่าวช่อง8 จุดพักขยะหาผลประโยชน์ # 27-7-58

 

 

 

ห้องข่าวช่อง8 "ขยะ" ทรัพย์สินของใคร?? # 27-3-58

 

 

 

รายการ THE FAMILY BUSINESS # 23-7-58

 

 

 

ข่าว3มิติ ช่วงกิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 28-9-57

 

 

 

ห้องข่าวช่อง 8 เอกชนพร้อมลงทุนผลิตโรงงานขยะ

 

 

 

 

ข่าว3มิติ นโยบายการจัดการขยะของชาติ 18-9-57

 

 

 

ข่าวชั่วโมงทำกิน แนวทางแก้ปัญหาขยะอุตสาหกรรม

 

 

 

ข่าว 3 มิติโรงปูน TPI โครงการแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า

 

 

 

 

ข่าวงานมหกรรมทีวีรักษ์โลก