รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ

รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ

ประสิทธิภาพสูง แก้ปัญหาท่ออุดตัน

Read more...

รถกวาดดูดฝุ่น RAVO 5-series

รถกวาดดูฝุ่น จากประเทศเนเธอแลนด์

ถังบรรจุฝุ่นขนาด 4 ลบ.เมตร

Read more...

รถกวาดดูฝุ่น ชนิด 6 ล้อ ELGIN

รถกวาดถนน ชนิด 6 ล้อ ถ่ายทอดกำลังด้วยสายพาน มีแปรงกวาดข้าง 2 อัน ซ้าย-ขวา

Read more...
   

รถกวาดดูดฝุ่น ชนิด 4 ล้อ AZURA

รถกวาดดูดฝุ่นชนิด 4 ล้อ ขับเคลื่อนแบบไฮดรอสแตติก (Hydrostatic Transmission) สามารถดูด เก็บฝุ่น มูลฝอย ก้อนหิน และขวดแก้วเล็กๆได้

Read more...