Video Product Product

 

 

รถกวาดดูดฝุ่น Elgin Whirlwind MV ระบบ Pure Vacuum

ถ่ายทอดกำลังด้วยสายพาน มีแปรงกวาดข้าง 2 อัน ซ้าย-ขวา ทำงานพร้อมกันกวาดได้กว้าง 3.5 เมตร สมรรถนะลมดูด 20,000 ลูกบาศก์ฟุต/นาที (กวาดได้กว้างที่สุดในโลก)